Join SEOCert LinkedIn Group Join SEOCert Group

DMV Practice Permit Test Free UK Driving Theory Test Driver's Knowledge Test Australia Singapore Basic Theory Test
   

cahidejibek.com favicon Cahide Sultan بسم الله الرحمن الرحيم | Tarif Üstü Muhabbetler cahidejibek.com Estimated Worth : 45,947 $

If you happend to be the owner/webmaster of this site (cahidejibek.com), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (cahidejibek.com) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For cahidejibek.com
Excellent Practice22
Improvement Could be Made11
Critical Issues to Attend10
SEO Score :
63.95


IP address of cahidejibek.com is : 192.0.80.250. The domain cahidejibek.com was created on 2011-11-04 and it is 2 years, 352 days old. It will expire on 2015-11-04 which is 1 year, 13 days from today. The homepage of website cahidejibek.com has a size of 158884 bytes, and a text size of 16181 bytes, its Text to Code Ratio is 11.34% Homepage of cahidejibek.com has 318 links, 261 link to internal pages, while 57 link to pages on other websites. It takes 0.17 s ( 921.78 Kb/s ) to load the website cahidejibek.com.

cahidejibek.com Rating: 3.0 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2014-10-21 17:34     Update Now >>

Content Analysis

Title

:

Cahide Sultan بسم الله الرحمن الرحيم | Tarif Üstü Muhabbetler


Words count: 5    Unique Words: 5    Length: 82 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

The title is too long! It has more than 70 characters.

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: Tarif Üstü Muhabbetler

Words count: 3    Length: 24 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


The description is too short!

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SERP Preview

:
Cahide Sultan بسم الله الرحمن الرحيم ... www.cahidejibek.com/
Tarif Üstü Muhabbetler

[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

This is how your site looks like in Google Search Result Page.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: Words count: 0    Length: 0 characters    keyword phrases count : 0

Meta Keywords is not set.
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

allah  aral  bir  cahide  comments  daha  devam  e-posta  e-postagooglefacebookpinteresttwitterbunu  ekim  eyl  hamur  haziran  karde  kas  kategorisinde  kek  kleniyor  lahmacun  lar  mutfak  nas  ndan  nland  oku  payla  raquo  rtl  sen  share  tak  tarifler  tarifleri  tatl  yap  yay  yaz  yemekler  yemekleri  yla 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 1,573

Excellent! No terms has a density of more than 3%, all are optimized to be within 1% - 3%.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. tarifleri 38 2.42%
#2. bir 27 1.72%
#3. allah 21 1.34%
#4. lar 19 1.21%
#5. yaz 17 1.08%
#6. ekim 13 0.83%
#7. cahide 12 0.76%
#8. yap 12 0.76%
#9. yemekler 11 0.70%
#10. payla 10 0.64%
#11. yemekleri 10 0.64%
#12. nas 8 0.51%
#13. sen 8 0.51%
#14. rtl 8 0.51%
#15. yay 8 0.51%
#16. tarifler 8 0.51%
#17. oku 7 0.45%
#18. devam 7 0.45%
#19. tatl 7 0.45%
#20. share 7 0.45%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
1501400010110885

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<H1>

(1)
Cahide Sultan بسم الله الرحمن الرحيم

<H2>

(50)
Bu Sitede Arayın!
Aksu Vital
Sitemiz bugüne kadar
BARDAK ÖLÇÜLERİM
Aylık Arşivler
...

<H3>

(14)
Share this: Paylaş
Bunu beğen:
Share this: Paylaş
Bunu beğen:
Share this: Paylaş
...
<B> (1)(Nûr Suresi 35-38)
<I> (1)(Nûr Suresi 35-38)
<EM> (10)Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. (Bütün bunları) Allah, kendilerini yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye (yaparlar). Allah, dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.
‘Sen dört dörtlük müsün? Çok mu iyisin?’
İnsanlar sadece, inandık demeleriyle bırakılacaklarını ve imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?
Öyleyse (yalnızca) Beni anın Ben de sizi anayım; ve (yalnızca) Bana şükredin ve (sakın) nankörlük etmeyin.
“Mutfakta en çok kullandığın elektrikli alet hangisi?”
...
<STRONG> (8)hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.
SEN DÖRT DÖRTLÜK MÜSÜN?
‘Böyle olmaz bu işler, şununla bitmiyor bununla olmuyor’ diyen kardeşim, neden sürekli Allah ın emirleri arasında kendince önemliler önemsizler(!) belirliyorsun?
Bir yandan kızıyorsun ‘dini paramparça ettiniz, şucular buculara ayrıldınız’ diyor, sitem ediyorsun; diğer yandan ne zaman hayatındaki bir yanlışına çekidüzen çağrısı gelse, herkesin kendince doğrusu var diyorsun
Ankebut-2
...


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Language

: tr

Excellent! the website declared its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: UTF-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Favicon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: http://cahidejibek.com/comments/feed/

Excellent! the website has a RSS (Really Simple Syndication) Feed for quick publishing.

Robots.txt

: http://cahidejibek.com/robots.txt

Excellent! the website has a Robots.txt file to regulate search engine crawlers access.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
XML Sitemap

: http://cahidejibek.com/sitemap.xml

Excellent! the website has a XML Sitemap to guide search engine crawlers for indexing its pages.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 0.17 seconds - 934.61 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

Excellent! the site is pretty fast and it takes less than 1 second to load.

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
22.70 s 0.18 s 0.16 s 0.04 s 12.71 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 159 Kb (158,884 bytes)

The page is a bit too large, it may be slow and take long time to load.

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
159 Kb (158,884 bytes) 16 Kb (16,181 bytes) 143 Kb (142,703 bytes) 11.34 %


The Text/HTML Code Ratio is a bit too low, you may not have enough content to rank well!

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: Excellent! No flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

: 68 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

: Excellent! No nested table is detected on this page (nested table : 0, total table : 1)

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
Plain Text Email

: 6 Email Address are detected on this page.

WWW Resolve

: Excellent! the websites http://www.cahidejibek.com and http://cahidejibek.com are resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
IP Canonicalization

: Good! IP address 192.0.80.250 of the site is forwarded to your website hosting provider.

URL Rewrite

:
Non SEO Friendly URLs
http://cahidejibek.com/2014/10/20/salatali-humus-tarifi/?share=email
http://cahidejibek.com/2014/10/20/salatali-humus-tarifi/?share=google-plus-1
http://cahidejibek.com/2014/10/20/salatali-humus-tarifi/?share=facebook
http://cahidejibek.com/2014/10/20/salatali-humus-tarifi/?share=pinterest
http://cahidejibek.com/2014/10/20/salatali-humus-tarifi/?share=twitter
...


You may use url rewrite techniques to make these 6 urls to be SEO friendly.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

: Excellent! your do not use underscore in your URLs.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
261 57 318


Too many links (318), it may be considered as spam!

Internal Links (link to pages within this domain) - 261
URL Anchor Text
http://cahidejibek.com/Cahide Sultan بسم الله ...
http://cahidejibek.com/about/BEN KİMİM?
http://cahidejibek.com/sponsorlarimiz/SPONSORLARIMIZ
http://cahidejibek.com/arap-mutfagi/Arap mutfağı
http://cahidejibek.com/aksuvital-dogal-eczane/Aksuvital Doğal Eczane
...

External Links (link to pages on other websites) - 57
URL Anchor Text
http://www.aksuvital-pazar.com/
http://www.memnuniyet.net/blog/
https://www.helalsitesi.com/k-amade_namaz_kiyafeti-3233.html
http://cahidejibek.wordpress...bardak-olculeri/attachment/7822/
https://www.facebook.com/pages/Cahide-Sultan/248643921847519Facebook Sayfamız
...

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
82 3 79


79 images do not have Alt values.

Image URL - 82
URL ALT Text
http://cahidejibek.files.wordpress.com/2011/03/bardak-c3b6lc3a7c3bclerim.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7290/9739598570_f4f1415f25_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7085/7399724938_24674d46de_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8374/8575840776_0a146012e7_z.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5549/9417522169_1954a1f812_c.jpg
......


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
5 5 10


Too many (5) external stylesheet files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Stylesheet Files - 5
Stylesheet URL rel type
http://s2.wp.com/_static/??-...2UB8cPSMpXMTqzahYG/qPOoPlmXO3/Fr1+32n/uue38bfwDLaDX9stylesheettext/css
http://s0.wp.com/wp-content/...-plugins/global-print/global-print.css?m=1387483371gstylesheettext/css
http://s2.wp.com/wp-content/...-plugins/highlander-comments/style.css?m=1377793621gstylesheettext/css
http://s1.wp.com/wp-content/...-plugins/carousel/jetpack-carousel.css?m=1412618825gstylesheettext/css
http://s2.wp.com/wp-content/...lugins/tiled-gallery/tiled-gallery.css?m=1401143454gstylesheettext/css

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
30 9 39


Too many (9) external scripts files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Script Files - 9
Script URL Type
text/javascript
http://s1.wp.com/_static/??-...Ncs4ge+SJitqoFZjfN99WqgTe5ginvlU7PP8cCzKvDRPd6iHTQ==text/javascript
text/javascript
http://s2.wp.com/wp-content/...plugins/gravatar-hovercards/wpgroho.js?m=1380573781gtext/javascript
http://s0.wp.com/_static/??/...-plugins/highlander-comments/script.js?m=1413238898jtext/javascript
......

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

:
Link to Blog / News Release Page
http://cahidejibek.com/category/blog-yardim/Blog yardım
http://www.memnuniyet.net/blog/


Excellent! we have found blog linked to your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

: No

Your site is not listed in the DMOZ Open Directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: Analytics Service is not implemented for the site.

W3C Validation

: Invalid : 90 Errors, 27 Warnings

the page does not comply with W3C document standard. W3C Validation
Syntax errors not only make it difficult for search engines to index your page, it also cause problems for browser to rendering your page and likely lead to bad user experience.

Tips:
1. validate your page with W3C markup standard.
2. correct all syntax errors and warnings.
Google Page Rank

: 3

Fair Enough! page rank (3/10) of your site could be improved.

3

0 - 1 2 - 3 4 - 10
Poor Good Excellent
Social Engagement

: Your site has an excellent social media engagement!

  Facebook Likes 159
  Facebook Shares 322
  Facebook Comments 65
  Tweets 56
  LinkedIn 2

Social Media Integration

: Good! your site is integrated with social media.

Facebook Pagehttps://www.facebook.com/pages/Cahide-Sultan/248643921847519
Twitter AccountNot Found
Google+Not Found


Trustworthiness

: No Trustworthiness Score is calculated for the site.

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Safe Browsing

: Safe! the site cahidejibek.com is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.
Traffic Rank

: 94,195th most visited website in the world.
your site has an excellent high traffic rank in the world.
Server Location

: your server (IP : 192.0.80.250) is located at United States  
ensure your server is not located far away from most of your site visitors.
HTTP Compression

: gzip

Excellent! your website server supports HTTP Compression.

Caching

: No

your website server does not support Caching.

Server Technologies : nginx


Domain/Whois Analysis

Domain Info

: cahidejibek.com ( 15 characters )

Domain Registrar : PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGIS

Domain Created On Last Modified On Expires On
2011-11-04 2011-11-04 2015-11-04
2 years, 352 days old 2 years, 352 days ago 1 year, 13 days from today
2 years, 352 days old
You have a nice choice of domain name, which is of a right length (15 characters).

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.
comments powered by Disqus