Join SEOCert LinkedIn Group Join SEOCert Group

DMV Practice Permit Test Free UK Driving Theory Test Driver's Knowledge Test Australia Singapore Basic Theory Test
   

mieliestronk.com favicon Die groot ensiklopediese webwerf van Mieliestronk.com mieliestronk.com Estimated Worth : 49,031 $

If you happend to be the owner/webmaster of this site (mieliestronk.com), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (mieliestronk.com) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For mieliestronk.com
Excellent Practice14
Improvement Could be Made12
Critical Issues to Attend10
SEO Score :
55.56


IP address of mieliestronk.com is : 152.111.197.136. The domain mieliestronk.com was created on 2002-05-16 and it is 12 years, 122 days old. It will expire on 2015-05-16 which is 0 years, 242 days from today. The homepage of website mieliestronk.com has a size of 226444 bytes, and a text size of 44189 bytes, its Text to Code Ratio is 24.25% Homepage of mieliestronk.com has 731 links, 729 link to internal pages, while 2 link to pages on other websites. It takes 2.28 s ( 99.33 Kb/s ) to load the website mieliestronk.com.

mieliestronk.com Rating: 3.0 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2014-09-13 23:30     Update Now >>

Content Analysis

Title

:

Die groot ensiklopediese webwerf van Mieliestronk.com


Words count: 7    Unique Words: 7    Length: 53 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

Excellent! the title contains 1-12 words, and within 10-70 characters!

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: Words count: 0    Length: 0 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


Meta Description is not set.

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SEPR Preview

:
[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

Page description is missing.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: Words count: 0    Length: 0 characters    keyword phrases count : 0

Meta Keywords is not set.
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

aarde  aflewerings  afrika  afrikaans  ander  deur  die  diere  dit  geboorte  geskiedenis  groot  herkoms  het  hoe  hul  jou  lewe  maak  meer  mense  met  mieliestronk  nog  ons  ontstaan  oor  plus  quot  reld  see  suid-afrika  tot  uit  van  verhaal  vir  wat  water  wonderlike 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 5,447

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. die 624 11.46%
#2. van 356 6.54%
#3. vir 52 0.95%
#4. ons 45 0.83%
#5. jou 42 0.77%
#6. wat 32 0.59%
#7. hoe 32 0.59%
#8. met 31 0.57%
#9. geskiedenis 31 0.57%
#10. reld 29 0.53%
#11. oor 24 0.44%
#12. suid-afrika 22 0.40%
#13. quot 22 0.40%
#14. het 21 0.39%
#15. groot 16 0.29%
#16. aarde 16 0.29%
#17. aflewerings 15 0.28%
#18. mieliestronk 15 0.28%
#19. dit 15 0.28%
#20. ander 14 0.26%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
000000293330621920

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<B> (293)Die ensiklopediese webwerf met baie pit
Veelbekroonde webwerf vir
heel beste skooltake!
’n Web-publikasie van Media24: Weeklikse Tydskrifte
KLIK HIER vir Mieliestronk se Prestige-CD-ROM vir Skoolprojekte!
•  Plus ons ander staatmaker Ons Wonderlike Ruimte (’n fantastiese inleiding tot die sterrekunde))
Klik hier vir ’n bestelvorm. Jy betaal bv. doodmaklik in die bankrekening van ON THE DOT (’n Media24-filiaal) en faks die bewys van inbetaling saam met jou voltooide bestelvorm. •  As jy dringend geholpe moet kom, hou jou kredietkaart gereed en skakel ON THE DOT by die volgende nommers: 021 918 8811 of 0861 668 368
  •  SOEKHULP: 
Besoek ook Mieliestronk se afsonderlike werf op die web: Ons Wonderlike Ruimte
N
agenoeg duisend omvattende lekkerlees-artikels—die 
wonder van die Mieliestronk-werf:
o MIV/vigs in SA—die verskriklike feite o Tuberkulose: terreur van die piepklein monsterkiem o Kanker—oorsake, selmutasie, behandeling en nog meero Oorerwing: bloudruk van die lewe o Malaria—die doodsmaaltyd van die Anopheles-muskiet o Hondsdolheid: die kwyling, die waansin en die vrees vir water o Lintwurm: die gulsige monster in jou gedermte
o
Skistosomiase (bilharzia): die erg uitputtende siekte van meer as 200 miljoen mense
...
<U> (3)Groot reeks in 14 aflewerings oor die plante en diere in ons planeet se natuurstreke (uitgesonder die see en varswatermassas)
Dodedans van die donderstorm
Ekstra buite die Mieliestronk-webwerf: Onafhanklike persoon se gratis hulpprogram vir alle blokraaisel-entoesiaste
<I> (3)500 plus
Afrikaanse idiome
Erkende Afrikaanse Afkortings
<STRONG> (621)Welkom by Mieliestronk. Hierdie bladsy is hierdie webwerf se omvattende inhoudsblad waarheen jy telkens weer sal terugkeer vir inligting oor ’n magdom onderwerpe. Klik net op enige skakel van jou keuse op die geel "muur-plakket" verder ondertoe of gebruik "Soekhulp" hieronder
  Web mieliestronk.com
 
 
o
Voordat ons te ernstig raak, maak eers kennis met jou leermeester!
 
  Medies en menswees: 
o
MIV/vigs in SA—die verskriklike feite o Tuberkulose: terreur van die piepklein monsterkiem
o
o Hondsdolheid: die kwyling, die waansin en die vrees vir water
o Lintwurm: die gulsige monster in jou gedermte
o
...


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Language

: the website does not declare its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: windows-1252

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Shortcut Icon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: the website does not have a RSS Feed.

Robots.txt

: Robots.txt is not presented for the site.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
Sitemap

: XML Sitemap is not presented for the site.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 2.28 seconds - 99.32 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

The loading speed is normal, however it can be further improved.

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
32.35 s 0.25 s 0.23 s 0.06 s 18.12 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 226 Kb (226,444 bytes)

The page is a bit too large, it may be slow and take long time to load.

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
226 Kb (226,444 bytes) 44 Kb (44,189 bytes) 182 Kb (182,255 bytes) 24.25 %


Excellent! the text to html code ratio is just nice, that is within 15%-70%!

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: Excellent! No flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

: 217 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

: 16 nested tables are detected among the total 18 tables in this page.

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
WWW Resolve

: the websites http://www.mieliestronk.com and http://mieliestronk.com DOES NOT resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
URL Rewrite

: Excellent! your urls are clean.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

:
URLs with underscore
http://mieliestronk.com/jeanne_d_arc.html
http://mieliestronk.com/eeu_bekendes/bekendes.html
http://mieliestronk.com/ww_walvis.html


You have 3 Urls with underscore.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Broken Links

: Excellent! no broken links were detected in your site.

Broken links give bad impression of your site`s usability, reliability and credibility, search Engines do not like broken links

Tips:
1. check your site regularly to ensure all links are properly set.
2. correct or remove broken links as soon as possible.
3. test all the links whenever there is new update been introduced to your site
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
729 2 731


Too many links (731), it may be considered as spam!

Internal Links (link to pages within this domain) - 729
URL Anchor Text
http://mieliestronk.com/prestige.htmlKLIK HIER
http://mieliestronk.com/ruimte/begin.htmlOns Wonderlike Ruimte
http://mieliestronk.com/dugeot.htmlVoordat ons te ernstig...
http://mieliestronk.com/vigs.htmlMIV/vigs in SA—die ver...
http://mieliestronk.com/tuberkulose.htmlTuberkulose: terreur van...
http://mieliestronk.com/kanker.htmlKanker—oorsake, selmutasi...
http://mieliestronk.com/oorerwing.htmlOorerwing: bloudruk van die le...
http://mieliestronk.com/malaria.htmlMalaria—die doodsmaaltyd van...
http://mieliestronk.com/hondsdolheid.htmlHondsdolheid: die kwylin...
http://mieliestronk.com/lintwurm.htmlLintwurm: die gulsige mo...
http://mieliestronk.com/skistosomiase.htmlSkistosomiase (bilharzia): die...
http://mieliestronk.com/diarree.htmlDiarree: die vele fasette van ...
http://mieliestronk.com/psoriase.htmlPsoriase: die kruis van miljoe...
http://mieliestronk.com/alkoholisme.htmlAlkoholisme—kry só hulp
http://mieliestronk.com/aghs.htmlAGHS (ADHD): die temming van d...
...

External Links (link to pages on other websites) - 2
URL Anchor Text
http://winkel.huisgenoot.com/produk/Mieliestronk-CDKlik hier
http://blokkiesraaisel.co.za/Ekstra buite die Mieliestronk-...

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
24 3 21


21 images do not have Alt values.

Image URL - 24
URL ALT Text
http://mieliestronk.com/banner2.gif
http://mieliestronk.com/anim_mielbalk77711.gif
http://mieliestronk.com/anim_sleutel.gif
http://mieliestronk.com/stronklogo.gifGoue plakket: Die Mieliestronk
http://mieliestronk.com/z_inligting.gif
http://mieliestronk.com/z_opvoeding.gif
http://mieliestronk.com/z_vermaak.gif
http://mieliestronk.com/z_humor.gif
http://mieliestronk.com/anim_mieliedisc_spin.gif
http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gifGoogle
http://mieliestronk.com/z_inligting.gif
http://mieliestronk.com/fantoom_kl.jpg
http://mieliestronk.com/z_opvoeding.gif
http://mieliestronk.com/kalkula22.jpg
http://mieliestronk.com/painttool2.gif
......


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
1 0 1


You have 1 style blocks in the same file, try to put them in a separate file.

Links To External Stylesheet Files - 0
Stylesheet URL rel type

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
2 0 2


You have 2 script blocks in the same file, try to put them in a separate file.

Links To External Script Files - 0
Script URL Type

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

:
Link to Blog / News Release Page
http://mieliestronk.com/gdepressie.htmlDie Groot Depressie van die 19...


Excellent! we have found blog linked to your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

: No

Your site is not listed in the DMOZ Open Directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: Analytics Service is not implemented for the site.

W3C Validation

: Invalid : 324 Errors, 3 Warnings

the page does not comply with W3C document standard. W3C Validation
Syntax errors not only make it difficult for search engines to index your page, it also cause problems for browser to rendering your page and likely lead to bad user experience.

Tips:
1. validate your page with W3C markup standard.
2. correct all syntax errors and warnings.
Google Page Rank

: 4

Excellent! the website has a high page rank (4/10).

4

0 - 1 2 - 3 4 - 10
Poor Good Excellent
Trustworthiness

: 68

Excellent! the website has a good Trustworthiness Score (68/100).

68

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe : 94
Safe Browsing

: Safe! the site mieliestronk.com is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.


Server Header Analysis

Date : Mon, 15 Sep 2014 08:01:03 GMT
Server : Apache/2.2.27
Last-Modified : Tue, 05 Aug 2014 09:21:28 GMT
Accept-Ranges : bytes
Content-Length : 226444
Connection : close
Content-Type : text/html


Domain/Whois Analysis

Domain Info

: mieliestronk.com ( 16 characters )

Domain Registrar : CSC CORPORATE DOMAINS, INC.

Domain Created On Last Modified On Expires On
2002-05-16 2002-05-16 2015-05-16
12 years, 122 days old 12 years, 122 days ago 0 years, 242 days from today
12 years, 122 days old


Domain Name Servers used by mieliestronk.com
DNS Name IP Address
dns01.naspers.com152.111.198.181
dns02.naspers.com197.80.198.11


Domain is going to expire in less than a year time (0 years, 242 days from today), try to renew it for more than one year!

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.