Join SEOCert LinkedIn Group Join SEOCert Group

DMV Practice Permit Test Free UK Driving Theory Test Driver's Knowledge Test Australia Singapore Basic Theory Test
   

nie-pelnosprawni.pl favicon Prawdziwi Niepełnosprawni nie-pelnosprawni.pl Estimated Worth : 8,300 $

If you happend to be the owner/webmaster of this site (nie-pelnosprawni.pl), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (nie-pelnosprawni.pl) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For nie-pelnosprawni.pl
Excellent Practice17
Improvement Could be Made8
Critical Issues to Attend9
SEO Score :
61.76


IP address of nie-pelnosprawni.pl is : 87.98.239.3. The domain nie-pelnosprawni.pl was created on unknow and it is 44 years, 260 days old. It will expire on unknow which is -45 years, -261 days from today. The homepage of website nie-pelnosprawni.pl has a size of 85299 bytes, and a text size of 28 bytes, its Text to Code Ratio is 0.03% Homepage of nie-pelnosprawni.pl has 131 links, 125 link to internal pages, while 6 link to pages on other websites. It takes 0.84 s ( 101.10 Kb/s ) to load the website nie-pelnosprawni.pl.

nie-pelnosprawni.pl Rating: 3.0 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2014-09-10 19:17     Update Now >>

Content Analysis

Title

:

Prawdziwi Niepełnosprawni


Words count: 3    Unique Words: 3    Length: 26 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

Excellent! the title contains 1-12 words, and within 10-70 characters!

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: Prawdziwi Niepełnosprawni

Words count: 3    Length: 26 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


The description is too short!

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SEPR Preview

:
Prawdziwi Niepełnosprawni www.nie-pelnosprawni.pl/
Prawdziwi Niepełnosprawni

[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

This is how your site looks like in Google Search Result Page.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: niepełnosprawni, renta, praca dla niepełnosprawnych, świadczenie pielęgnacyjne

Words count: 10    Length: 82 characters    keyword phrases count : 4

The keywords is too short!
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Keyword Occurrences in Different Sections
keyword domain title descriptionheadingcontent
1 word keywords :25% (1/4)
renta 0   (0%)
2 words keyword phrases :25% (1/4)
niepełnosprawni 0   (0%)
3 words keyword phrases :25% (1/4)
świadczenie pielęgnacyjne 0   (0%)
4 words keyword phrases :25% (1/4)
praca dla niepełnosprawnych 0   (0%)


Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

niepe  nosprawni  prawdziwi 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 3

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. nosprawni 1 33.33%
#2. niepe 1 33.33%
#3. prawdziwi 1 33.33%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
09910000002443

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<H2>

(9)
Prawdziwi Niepełnosprawni
Ice Bucket Challenge wspiera stwardnienie zanikowe boczne (ALS)
Ekso GT – testy pierwszego egzoszkieletu w Polsce
Chorobliwa otyłość może być uznana w UE za niepełnosprawność
Więcej artykułów…
Świadczenia
ZUS
Kultura
Polecane

<H3>

(9)
DPS - Dom Przemocy Społecznej
Niesamodzielni tylko do DPS
3 szkodników z PO
BIULETYN
Nowe
Opinie
Przewodnik po seksie dla ON
Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć
Niby leczenie SM

<H4>

(1)
Informacje o plikach cookie
<STRONG> (24)Equal – pierwsza w Polsce agencja dla modelek i modeli niepełnosprawnych
 
Od kliku tygodni trwa szaleństwo zwane Ice Bucket Challenge, czyli wylanie na siebie wiadra lodowatej wody (pomysłodawcą nie był założyciel Facebooka, choć wielu tak błędnie myśli). Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problemy osób ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Jednak nie wszyscy zrozumieli o co chodzi w tej akcji.
W Polsce od kliku miesięcy w lecznicach i ośrodkach rehabilitacyjnych testowany jest egzoszkielet firmy Ekso Bionics, który do Polski został sprowadzony przez gliwicką firmę Techmex. Jest to też jedyne takie urządzenie w naszym kraju, którego zakupem zainteresowane są ... samorządy.
Chorobliwa (skrajna, ciężka) otyłość może być uznana w UE za niepełnosprawność. Jeśli pracownik zostanie zwolniony ze względu na swoją wagę, jest to przejaw dyskryminacji. Tak uznał Niilo Jääskinen, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli otyłość zostanie uznana za niepełnosprawność (w sensie prawnym) niepełosprawnych czeka kolejne dokręcanie śruby np. z zasiłkami.
>>> Więcej w dziale Świadczenia i ulgi <<<
 
>>> Więcej w dziale ZUS <<<
>>> Więcej w dziale Kultura i Sztuka <<<
 Być może już niedługo strona PrawdziwiON wznowi działalność.
7 sierpnia 2013
 
...


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Language

: pl-pl

Excellent! the website declared its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: utf-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Shortcut Icon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?format=feed&type=rss

Excellent! the website has a RSS (Really Simple Syndication) Feed for quick publishing.

Robots.txt

: http://nie-pelnosprawni.pl/robots.txt

Excellent! the website has a Robots.txt file to regulate search engine crawlers access.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
Sitemap

: XML Sitemap is not presented for the site.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 0.84 seconds - 101.55 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

Excellent! the site is pretty fast and it takes less than 1 second to load.

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
12.19 s 0.09 s 0.09 s 0.02 s 6.82 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 85 Kb (85,299 bytes)

Excellent! the page size is just nice, that is within 30K-150K!

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
85 Kb (85,299 bytes) 0 Kb (28 bytes) 85 Kb (85,271 bytes) 0.03 %


The Text/HTML Code Ratio is a bit too low, you may not have enough content to rank well!

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: Excellent! No flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

: 99 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

: Excellent! No nested table is detected on this page (nested table : 0, total table : 1)

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
WWW Resolve

: Excellent! the websites http://www.nie-pelnosprawni.pl and http://nie-pelnosprawni.pl are resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
URL Rewrite

:
Non SEO Friendly URLs
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/faq?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/kontakt?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=3
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=6
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=9
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=12
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=15
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=18
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=21
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=24
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=27
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=3
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php?start=369
http://nie-pelnosprawni.pl/?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/kultura-sztuka?jsn_mobilize_preview=1
...


You may use url rewrite techniques to make these 60 urls to be SEO friendly.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

:
URLs with underscore
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/faq?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/kontakt?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/kultura-sztuka?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/linkownia?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/ciekawostki?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index...ostki/ciekawostki-z-zycia?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index...stki-z-zycia/gang-nostyle?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index.php/ciekawostki/historie?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index...torie/pozytywne-przyklady?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index...torie/negatywne-przyklady?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index...orie/dramatyczne-historie?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index...hp/ciekawostki/instytucje?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index...iekawostki/instytucje/zus?jsn_mobilize_preview=1
http://nie-pelnosprawni.pl/index...kawostki/instytucje/pfron?jsn_mobilize_preview=1
...


You have 48 Urls with underscore.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
125 6 131


You have more than 100 links (131).

Internal Links (link to pages within this domain) - 125
URL Anchor Text
http://nie-pelnosprawni.pl/Start
http://nie-pelnosprawni.pl/index...p/faq?jsn_mobilize_preview=1FAQ
http://nie-pelnosprawni.pl/index...ntakt?jsn_mobilize_preview=1Kontakt
http://www.nie-pelnosprawni.pl/i...cow-dzieci-niepelnosprawnychhttp://www.nie-pelnosprawni.pl...
http://www.nie-pelnosprawni.pl/i...kunow-osob-niepelnosprawnychhttp://www.nie-pelnosprawni.pl...
http://www.nie-pelnosprawni.pl/i...-opiekunow-niepelnosprawnychhttp://www.nie-pelnosprawni.pl...
http://www.nie-pelnosprawni.pl/i...torie/3428-jak-zyc-za-520-zlhttp://www.nie-pelnosprawni.pl...
http://www.nie-pelnosprawni.pl/i...-pensji-zastapia-szkoleniamihttp://www.nie-pelnosprawni.pl...
http://nie-pelnosprawni.pl/index...k-i-modeli-niepelnosprawnychPo konkursie na pierwszą Miss...
http://nie-pelnosprawni.pl/index...rdnienie-zanikowe-boczne-alsIce Bucket Challenge wspiera s...
http://nie-pelnosprawni.pl/index...rdnienie-zanikowe-boczne-alsCzytaj więcej...
http://nie-pelnosprawni.pl/index...szego-egzoszkieletu-w-polsceEkso GT – testy pierwszego e...
http://nie-pelnosprawni.pl/index...szego-egzoszkieletu-w-polsceCzytaj więcej...
http://nie-pelnosprawni.pl/index...na-w-ue-za-niepelnosprawnoscChorobliwa otyłość może by...
http://nie-pelnosprawni.pl/index...na-w-ue-za-niepelnosprawnoscCzytaj więcej...
...

External Links (link to pages on other websites) - 6
URL Anchor Text
http://www.showlands.comYouTube Slider
http://wiadomosci.onet.pl/trojmi...o-cie-zabije-normalnie/4zdktCzytaj więcej...
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,14444910.htmlCzytaj więcej...
http://wpolityce.pl/artykuly/770...ntarzystow-po-portret-wlasnyCzytaj więcej...
http://www.rynekzdrowia.pl/Wiadomości serwisu rynekzdrow...
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,1034..._Chorzy_na_stwardnienie.htmlWięcej...

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
32 22 10


10 images do not have Alt values.

Image URL - 32
URL ALT Text
http://nie-pelnosprawni.pl/images/images/logo.png
http://www.nie-pelnosprawni.pl/images/jsn_is_thumbs/images/walka.jpgWalczcie i nie poddawajcie si...
http://www.nie-pelnosprawni.pl/i...s/jsn_is_thumbs/images/niepelnosprawny_chory.jpgRząd nas oszukał.
http://www.nie-pelnosprawni.pl/images/jsn_is_thumbs/images/dead_eutanazja.jpgMamy się podpalić czy prosi...
http://www.nie-pelnosprawni.pl/images/jsn_is_thumbs/images/grave520.jpg
http://www.nie-pelnosprawni.pl/i.../jsn_is_thumbs/images/smieciarz_szkolenia_on.jpgdopłaty do pensji zastąpią ...
http://i3.ytimg.com/vi/OUpl0HDGq1Q/default.jpg
http://i3.ytimg.com/vi/fXkrSqdISQE/default.jpg
http://i3.ytimg.com/vi/VenNL3a8gb0/default.jpg
http://i3.ytimg.com/vi/-sV7TDFojE8#t=62/default.jpg
http://i3.ytimg.com/vi/ddtLtdZU7dY/default.jpg
http://i3.ytimg.com/vi/beu-t_bhRDU/default.jpg
http://i3.ytimg.com/vi/dPGMJ-G5LFY/default.jpg
http://nie-pelnosprawni.pl/images/pawlowski_thief2.jpg
http://www.newsweek.pl/g/crop/325/218/newsweek/633912836303530000.jpgDPS - Dom Przemocy Społecznej
......


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
2 18 20


Too many (18) external stylesheet files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Stylesheet Files - 18
Stylesheet URL rel type
http://nie-pelnosprawni.pl/plugins/content/xtypo/themes/default/style.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/media/system/css/modal.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/components/com_imageshow/assets/css/style.cssstylesheettext/css
http://www.nie-pelnosprawni.pl//media/plg_system_info_ciacho/css/style2.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/media/tabber/css/style.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/plugi...d-party/bootstrap/css/bootstrap-frontend.min.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/templates/system/css/system.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/templates/system/css/general.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/templates/jsn_epic_pro/css/template.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/templates/jsn_epic_pro/css/template_pro.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/templates/jsn_epic_pro/css/colors/blue.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/templates/jsn_epic_pro/css/styles/business.cssstylesheettext/css
http://www.nie-pelnosprawni.pl/modules/mod_tabs_gk4/styles/style2.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/media/mod_jcomments_latest/css/style.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/media/com_acymailing/css/module_default.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/modules/mod_featured_youtube_slider/css/style.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/plugi...s/jsnimageshow/themeclassic/assets/css/style.cssstylesheettext/css
http://nie-pelnosprawni.pl/plugi.../js/galleria/themes/classic/galleria.classic.cssstylesheettext/css

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
29 18 47


Too many (18) external scripts files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Script Files - 18
Script URL Type
http://nie-pelnosprawni.pl/media/system/js/mootools-core.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/media/system/js/core.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/media/system/js/caption.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/media/system/js/mootools-more.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/media/system/js/modal.jstext/javascript
http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbml=1text/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/media/tabber/js/script.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/plugi...tplframework/assets/joomlashine/js/noconflict.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/plugi...m/jsntplframework/assets/joomlashine/js/utils.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/templates/jsn_epic_pro/js/jsn_template.jstext/javascript
http://www.nie-pelnosprawni.pl/modules/mod_tabs_gk4/scripts/engine.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/media/com_acymailing/js/acymailing_module.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/modul...featured_youtube_slider/library/contentslider.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/components/com_imageshow/assets/js/jquery.min.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/plugi...geshow/themeclassic/assets/js/jsn_is_conflict.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/plugi...hemeclassic/assets/js/galleria/galleria-1.2.8.jstext/javascript
http://nie-pelnosprawni.pl/plugi...s/js/galleria/themes/classic/galleria.classic.jstext/javascript
http://www.rynekzdrowia.pl/eksport_rss/0_15_220_0_3.jstext/javascript

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

: There is no Blog associated with your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

: No

Your site is not listed in the DMOZ Open Directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: Analytics Service is not implemented for the site.

W3C Validation

: Invalid : 129 Errors, 12 Warnings

the page does not comply with W3C document standard. W3C Validation
Syntax errors not only make it difficult for search engines to index your page, it also cause problems for browser to rendering your page and likely lead to bad user experience.

Tips:
1. validate your page with W3C markup standard.
2. correct all syntax errors and warnings.
Trustworthiness

: 68

Excellent! the website has a good Trustworthiness Score (68/100).

68

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe : 86
Safe Browsing

: Safe! the site nie-pelnosprawni.pl is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.


Server Header Analysis

Set-Cookie
mailplanBAK=R2555566638; path=/; expires=Thu, 18-Sep-2014 08:40:38 GMT
mailplan=R243342721; path=/; expires=Thu, 18-Sep-2014 08:57:00 GMT
mailplanBAK=R2555566638; path=/; expires=Thu, 18-Sep-2014 08:54:07 GMT
mailplan=R243342721; path=/; expires=Thu, 18-Sep-2014 08:43:18 GMT
a46a9ec5950398150d189ab959388774=100tl640vme9elfr5hhg1vh960; path=/
info_test=1
Date
Thu, 18 Sep 2014 07:41:17 GMT
Thu, 18 Sep 2014 07:41:18 GMT
Content-Type
text/html; charset=iso-8859-1
text/html; charset=utf-8
Connection
keep-alive
keep-alive
Server
Apache
Apache
Location : http://www.nie-pelnosprawni.pl/
Vary
Accept-Encoding
Accept-Encoding
X-Powered-By : PHP/5.3.28
P3p : CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Cache-Control : no-cache
Pragma : no-cache


Domain/Whois Analysis

Domain Info

: nie-pelnosprawni.pl ( 19 characters )

Domain Registrar : NASK

Domain Created On Last Modified On Expires On
unknow unknow unknow
44 years, 260 days old 44 years, 260 days ago -45 years, -261 days from today
44 years, 260 days old


Domain Name Servers used by nie-pelnosprawni.pl
DNS Name IP Address
dns103.ovh.net213.251.188.147
ns103.ovh.net213.251.128.147


Domain is going to expire in less than a year time (-45 years, -261 days from today), try to renew it for more than one year!

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.