Join SEOCert LinkedIn Group Join SEOCert Group

DMV Practice Permit Test Free UK Driving Theory Test Driver's Knowledge Test Australia Singapore Basic Theory Test
   

osim.ro favicon Pagina Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci osim.ro Estimated Worth : 147,766 $

If you happend to be the owner/webmaster of this site (osim.ro), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (osim.ro) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For osim.ro
Excellent Practice18
Improvement Could be Made12
Critical Issues to Attend8
SEO Score :
63.16


IP address of osim.ro is : 193.230.133.8. The domain osim.ro was created on unknow and it is 44 years, 263 days old. It will expire on unknow which is -45 years, -264 days from today. The homepage of website osim.ro has a size of 197014 bytes, and a text size of 1923 bytes, its Text to Code Ratio is 0.99% Homepage of osim.ro has 320 links, 300 link to internal pages, while 20 link to pages on other websites. It takes 1.21 s ( 162.17 Kb/s ) to load the website osim.ro.

osim.ro Rating: 3.0 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2014-09-10 22:27     Update Now >>

Content Analysis

Title

:

Pagina Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci


Words count: 10    Unique Words: 10    Length: 52 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

Excellent! the title contains 1-12 words, and within 10-70 characters!

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: Proprietate industrială

Words count: 2    Length: 24 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


The description is too short!

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SEPR Preview

:
Pagina Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci www.osim.ro/
Proprietate industrială

[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

This is how your site looks like in Google Search Result Page.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: osim, marci, inventii, brevete, desene, desene si modele, proprietate intelectuala, proprietate industriala

Words count: 12    Length: 107 characters    keyword phrases count : 8

Excellent! Your meta keywords contains 10-20 words.
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Keyword Occurrences in Different Sections
keyword domain title descriptionheadingcontent
1 word keywords :63% (5/8)
osim 5   (2.70%)
marci 0   (0%)
inventii 0   (0%)
brevete 3   (1.62%)
desene 1   (0.54%)
2 words keyword phrases :25% (2/8)
proprietate intelectuala 4   (2.16%)
proprietate industriala 4   (2.16%)
3 words keyword phrases :13% (1/8)
desene si modele 2   (1.08%)


Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

---------------------------  acest  achizi  acirc  arhiva  brevete  centre  colec  consilieri  despre  editura  formulare  guvernul  icirc  iei  impus  industrial  internet  inven  lectur  legisla  luarea  lucru  marketing  niei  normali  oficiului  osim  parametri  pentru  prezent  proprietate  publice  rci  reabilitare  regionale  rom  sala  stat  strategie 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 185

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. icirc 7 3.78%
#2. osim 5 2.70%
#3. industrial 4 2.16%
#4. proprietate 4 2.16%
#5. rci 3 1.62%
#6. brevete 3 1.62%
#7. strategie 2 1.08%
#8. marketing 2 1.08%
#9. formulare 2 1.08%
#10. publice 2 1.08%
#11. centre 2 1.08%
#12. regionale 2 1.08%
#13. achizi 2 1.08%
#14. colec 2 1.08%
#15. consilieri 2 1.08%
#16. arhiva 2 1.08%
#17. legisla 2 1.08%
#18. lectur 2 1.08%
#19. internet 2 1.08%
#20. sala 2 1.08%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
00000002574188188

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<U> (2)altfel de înştiinţări decât cele venite de la OSIM
vezi info
<I> (57)25 iulie 2014
17 iulie 2014
16 iulie 2014
16 iulie 2014
7 iulie 2014
30 iunie 2014
30 iunie 2014
"eSearch plus, mai mult de 10 căi pentru a vă îmbunătăţi cercetările documentare"
27 iunie 2014
27 iunie 2014
27 iunie 2014
24 iunie 2014
20 iunie 2014
18 iunie 2014
18 iunie 2014
5 iunie 2014
...
<EM> (41)"Ingeniozitatea şi creativitatea câştigătorilor sunt indiciile poziţionării Europei ca regiune a tehnologiei de vârf."
Comunicat de presă - Garda de Coastă
Ziua mondială a Proprietăţii Intelectuale
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
Un inventator român propune un dispozitiv de reducere a consumului de carburant cu până la 7%
Tutun vrac şi încălţăminte sport susceptibilă de a fi contrafăcută confiscată de poliţiştii de frontieră orşoveni
Românul care a revoluţionat ştiinţa. Invenţia sa l-a aşezat lângă Einstein.
Comunicat de presă - Garda de Coastă BULETIN INFORMATIV 27.03.2014
Mediafax ne informează, noi vă informăm pe dumneavoastră
Ionel Muscalu
Antonio Campinos,
Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale
Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu energie electrică, în sediul OSIM, vă informăm că în data de 01.09.2014, începând cu orele 15:00 alimentarea cu energie electrică a instituţiei va fi întreruptă. Încasarea taxelor legale se va putea face în acestă dată, după orele 15:00 doar prin ordin de plată în contul RO29 TREZ 7032 0F36 5000 XXXX , deschis la Trezoreria Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşsti
Certificat internaţional pentru managementul activelor de PI pentru succesul în afaceri
IMM Forum
Proprietatea industrială în sprijinul inovării în IMM-uri
...
<STRONG> (88)Guvernul României
Legături utile
Conturile OSIM
Marca şi designul comunitar
Buletin de jurisprudenţă..
Iniţiative legislative   
Plicul cu idei
Editura OSIM®  
Declaraţii de avere
Achiziţii publice
Programul de lucrucu publiculal directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Actualizat 18.09.2014


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Language

: the website does not declare its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: utf-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Shortcut Icon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: the website does not have a RSS Feed.

Robots.txt

: Robots.txt is not presented for the site.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
Sitemap

: XML Sitemap is not presented for the site.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 1.21 seconds - 162.82 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

Excellent! the loading speed is pretty fast!

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
28.14 s 0.22 s 0.20 s 0.05 s 15.76 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 197 Kb (197,014 bytes)

The page is a bit too large, it may be slow and take long time to load.

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
197 Kb (197,014 bytes) 2 Kb (1,923 bytes) 195 Kb (195,091 bytes) 0.99 %


The Text/HTML Code Ratio is a bit too low, you may not have enough content to rank well!

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: Excellent! No flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

: 249 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

: 16 nested tables are detected among the total 20 tables in this page.

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
WWW Resolve

: the websites http://www.osim.ro and http://osim.ro DOES NOT resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
URL Rewrite

: Excellent! your urls are clean.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

:
URLs with underscore
http://osim.ro/../despre_noi/reabilitare_cladire.php
http://osim.ro/../despre_noi/declaratii.php
http://osim.ro/../legislatie/Taxele_de_la_11_august_2014.pdf
http://osim.ro/../bazedate/capitolul_depunere_electronica_marci.php
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#39
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#38
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#37
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#36
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#35
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#34
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#33
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#32
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#31
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php#30
...


You have 121 Urls with underscore.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
300 20 320


Too many links (320), it may be considered as spam!

Internal Links (link to pages within this domain) - 300
URL Anchor Text
http://osim.ro/../despre_noi/reabilitare_cladire.php>>>
http://osim.ro/../legutile.htmLegături utile
http://osim.ro/../iban.htmConturile OSIM
http://www.osim.ro/pagoami/oapib.htmMarca şi designul comunitar
http://www.osim.ro/publicatii/editura/2001-4.htmBuletin de jurisprudenţă..
http://osim.ro/../legislatie/LegislatieDomeniiPI.phpIniţiative legislative
http://www.osim.ro/servicii/plic.htmlPlicul cu idei
http://www.osim.ro/publicatii/editura/peditura.htmEditura OSIM
http://osim.ro/../despre_noi/declaratii.phpDeclaraţii de avere
http://www.osim.ro/achizitii/achizitii.htmlAchiziţii publice
http://osim.ro/../despre/despreo.htm#AudienteProgramul de lucrucu publicula...
http://osim.ro/../legislatie/Taxele_de_la_11_august_2014.pdfurmătoarele >>>
http://osim.ro/../ba...capitolul_depunere_electronica_marci.phpDepunere electronică cerere ...
http://osim.ro/iban.htmNOUL CONT DE TAXE (ÎN LEI) ES...
http://osim.ro/../despre_noi/comunicate_relpress.php>>>
...

External Links (link to pages on other websites) - 20
URL Anchor Text
http://www.guv.ro/Guvernul României
http://www.icohtec.org/brasov2014/>>>
https://oami.europa..../en/web/guest/news/-/action/view/1297015>>>
http://directo.avanzo.com/oami_20140611_ecommunications/>>   Poate fi accesat prin a...
http://directo.avanzo.com/oami_20140611_ecommunications/Poate fi accesat prin acest li...
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.htmlhttp://www.epo.org/learning-ev...
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/alicante-newsOAMI online - Alicante News
http://www.wipo.int/Organizaţia Mondială de Prop...
https://www.tmdn.org/coopfund/OHIM - Common Gateway - accesu...
http://www.epo.org/annual-report2012Oficiul European de Brevete a ...
http://justincapra20...justin-capra-o-viata-in-slujba-inovarii/JUSTIN CAPRĂO viaţă în slu...
http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item2746.en.doRomânia a implementat  progr...
http://oami.europa.e...LUS/convergence/ipcc_newsletter_7_ro.pdfBuletin informativ OAPI
https://www.patentep...Bucharest_Pre-drafting_seminar_Cover.phphttps://www.patentepi.com/pate...
https://webaccess.wipo.int/opinio/s?s=5173https://webaccess.wipo.int/opi...
...

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
129 39 90


90 images do not have Alt values.

Image URL - 129
URL ALT Text
http://monster.gostats.ro/bin/count/a_471126/t_5/i_1/counter.pngtrafic site web
http://osim.ro/../desp5.gifAtribuţii specifice, Programu...
http://osim.ro/../desp7.gifAdresa şi telefoanele OSIM
http://osim.ro/../desp9.gifServiciile oferite şi prestat...
http://osim.ro/../publi1.gifAbonamente, RRPI, BOPI
http://osim.ro/../desp8.gifBaze de date, Registre şi Pub...
http://osim.ro/../img/CentreRegionale.jpgCentre Regionale
http://osim.ro/../PIinUniv.jpgProprietate Intelectuală în ...
http://osim.ro/../desp10.gifCăutare in site-ul OSIM
http://osim.ro/../desp11.gifVersiunea în limba engleză
http://osim.ro/../ec.gifLink-uri
http://osim.ro/../ec.gifLink-uri
http://osim.ro/../ec.gifConturi
http://osim.ro/../ec.gifMarca şi Designul Comunitar
http://osim.ro/../ec.gifBuletin de jurisprudenţă
......


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
3 3 6


You have 3 style blocks in the same file, try to put them in a separate file.

Links To External Stylesheet Files - 3
Stylesheet URL rel type
http://osim.ro/../actualizatStil.cssstylesheettext/css
http://osim.ro/../meniu_top.cssstylesheettext/css
http://osim.ro/../stil.cssstylesheettext/css

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
8 1 9


You have 8 script blocks in the same file, try to put them in a separate file.

Links To External Script Files - 1
Script URL Type
http://gostats.ro/js/counter.jstext/javascript

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

:
Link to Blog / News Release Page
https://oami.europa..../en/web/guest/news/-/action/view/1297015>>>


Excellent! we have found blog linked to your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

: Yes

Excellent! the website is listed in the DMOZ open directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: Analytics Service is not implemented for the site.

W3C Validation

: Invalid : 163 Errors, 81 Warnings

the page does not comply with W3C document standard. W3C Validation
Syntax errors not only make it difficult for search engines to index your page, it also cause problems for browser to rendering your page and likely lead to bad user experience.

Tips:
1. validate your page with W3C markup standard.
2. correct all syntax errors and warnings.
Google Page Rank

: 6

Excellent! the website has a high page rank (6/10).

6

0 - 1 2 - 3 4 - 10
Poor Good Excellent
Social Engagement

: Your site has a fair social media engagement, which can be improved though.

  Facebook Likes 40
  Facebook Shares 82
  Facebook Comments 29
  Tweets 0
  LinkedIn 0

Trustworthiness

: 68

Excellent! the website has a good Trustworthiness Score (68/100).

68

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe : 100
Safe Browsing

: Safe! the site osim.ro is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.
Traffic Rank

: 442,158th most visited website in the world.
3,076th most visited website in Romania  

your site has an excellent high traffic rank in the world.
Server Location

: your server (IP : 193.230.133.8) is located at Romania  
the most site visitors come from Romania  

Excellent! your server is located close to most of your site visitors.


Server Header Analysis

Date : Sun, 21 Sep 2014 14:05:27 GMT
Server : Apache/2.2.3 (CentOS)
Last-Modified : Fri, 19 Sep 2014 11:30:23 GMT
Etag : "5e2294-30196-503696d4151c0"
Accept-Ranges : bytes
Content-Length : 197014
Connection : close
Content-Type : text/html
X-Pad : avoid browser bug


Domain/Whois Analysis

Domain Info

: osim.ro ( 7 characters )

Domain Registrar : nic.ro

Domain Created On Last Modified On Expires On
unknow unknow unknow
44 years, 263 days old 44 years, 263 days ago -45 years, -264 days from today
44 years, 263 days old


Domain Name Servers used by osim.ro
DNS Name IP Address
ns.osim.ro193.230.133.8


Domain is going to expire in less than a year time (-45 years, -264 days from today), try to renew it for more than one year!

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.