Join SEOCert LinkedIn Group Join SEOCert Group

DMV Practice Permit Test Free UK Driving Theory Test Driver's Knowledge Test Australia Singapore Basic Theory Test
   

petrotimes.vn favicon Tin tức 24h mới nhất Báo điện tử  Petrotimes, điểm sàn đại học 2014 petrotimes.vn Estimated Worth : 1,998,959 $

If you happend to be the owner/webmaster of this site (petrotimes.vn), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (petrotimes.vn) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For petrotimes.vn
Excellent Practice17
Improvement Could be Made10
Critical Issues to Attend5
SEO Score :
68.75


IP address of petrotimes.vn is : 42.112.31.84. The domain petrotimes.vn was created on unknow and it is 44 years, 245 days old. It will expire on unknow which is -45 years, -246 days from today. The homepage of website petrotimes.vn has a size of 203601 bytes, and a text size of 19870 bytes, its Text to Code Ratio is 10.81% Homepage of petrotimes.vn has 199 links, 197 link to internal pages, while 2 link to pages on other websites. It takes 0.82 s ( 247.19 Kb/s ) to load the website petrotimes.vn.

petrotimes.vn Rating: 3.5 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2014-08-31 19:41     Update Now >>

Content Analysis

Title

:

Tin tức 24h mới nhất Báo điện tử Petrotimes, điểm sàn đại học 2014


Words count: 21    Unique Words: 12    Length: 88 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

Repeat Terms in the Title tag
Term itnmch
Repeat Count 432222


The title is too long! It has more than 70 characters.

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: PetroTimes - Tin tức mới nhất, điểm sàn đại học năm 2014, Việt Nam quốc tế chính trị xã hội biển đông, giàn khoan hải dương 981, Trung Quốc, phóng sự điều tra, facebook

Words count: 50    Length: 216 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


The description is too long! It has more than 160 characters

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SEPR Preview

:
Tin tức 24h mới nhất Báo điện tử ... www.petrotimes.vn/
PetroTimes - Tin tức mới nhất, điểm sàn đại học năm 2014, Việt Nam quốc tế chính trị xã hội biển đông, giàn khoan hải ...

[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

This is how your site looks like in Google Search Result Page.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: Petrotimes, Quan làm báo, điểm sàn đại học 2014, Chạy án 3, phóng sự, phóng sự điều tra, chính trị, xã hội, biển đông, giàn khoan 981, Trung Quốc, văn hóa giải trí, truyện dài kỳ, world Cup, facebook, điểm sàn đại học 2014

Words count: 62    Length: 277 characters    keyword phrases count : 16

The keywords contains more than 20 words!
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Keyword Occurrences in Different Sections
keyword domain title descriptionheadingcontent
1 word keywords :13% (2/16)
petrotimes 6   (1.02%)
facebook 4   (0.68%)
2 words keyword phrases :6% (1/16)
world cup 0   (0%)
3 words keyword phrases :44% (7/16)
chạy án 3 0   (0%)
phóng sự 0   (0%)
chính trị 0   (0%)
xã hội 0   (0%)
biển đông 0   (0%)
giàn khoan 981 1   (0.17%)
trung quốc 22   (3.74%)
5 words keyword phrases :13% (2/16)
quan làm báo 10   (1.70%)
truyện dài kỳ 0   (0%)
6 words keyword phrases :6% (1/16)
phóng sự điều tra 7   (1.19%)
7 words keyword phrases :19% (3/16)
điểm sàn đại học 2014 0   (0%)
văn hóa giải trí 0   (0%)
điểm sàn đại học 2014 0   (0%)


Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

ang  ban  bay  chi  cho  chuy  con  gia  khi  khu  kinh  lao  nam  nga  ngh  nghi  ngo  nguy  nhi  petrotimes  qua  quan  quy  sao  sau  sinh  tai  theo  thi  thu  tin  tra  trang  tranh  tri  trong  trung  truy  tuy  ukraina 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 588

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. trong 24 4.08%
#2. trung 22 3.74%
#3. nhi 18 3.06%
#4. nam 18 3.06%
#5. cho 14 2.38%
#6. chi 14 2.38%
#7. nguy 13 2.21%
#8. ngh 13 2.21%
#9. tin 12 2.04%
#10. gia 10 1.70%
#11. sao 10 1.70%
#12. quan 10 1.70%
#13. con 10 1.70%
#14. tai 9 1.53%
#15. khi 9 1.53%
#16. qua 9 1.53%
#17. thu 9 1.53%
#18. chuy 8 1.36%
#19. tranh 8 1.36%
#20. trang 8 1.36%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
126410201501603104

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<H1>

(1)
Trang tin năng lượng mới điện tử - Petrotimes

<H2>

(26)
Biển Đông
Quốc tế
Xã hội
Pháp luật
Phóng sự - Điều tra
Đàm luận - Đối thoại
Kinh tế
Văn hóa - Giải trí
Bất động sản
Góc công sở
Quân đội và Chiến tranh
Sự thật Trung Hoa
Facebook người nổi tiếng
Học giả An Chi giải đáp
Góc công sở Thời trang Lọ mọ Làm đẹp Tâm tình
Lăng kính NGƯỢC
...

<H3>

(41)
Thủ tướng chia buồn vụ tai nạn xe khách ở Sapa
Trung Quốc sắp cấm bay một phần Biển Đông?
Thư gửi cán bộ CNV người lao động Dầu khí
Chùm ảnh: Sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng
Tại sao Trung Quốc bổ nhiệm nữ phát ngôn trong quân đội?
IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai
Thông tin chính thức về Trung tướng Công an tử nạn
Trung Quốc mưu đồ gì qua sáng kiến “con đường tơ lụa trên biển”?
Ấn Độ và Nhật Bản quyết chống lại chủ nghĩa bành trướng tại châu Á
Say rượu "đại náo" bệnh viện
Tranh chấp gia tài, con trai đâm chết mẹ
Cuộc chạy trốn của 2 nữ sinh sau 5 ngày làm “nô lệ tình dục” (bài 1)
Vì sao cấm "thần dược" An cung ngưu hoàng hoàn?
Giảm nhập siêu từ Trung Quốc: Có lẽ phải chờ năm sau
Sụp đổ hình ảnh “ngọc nữ, hoàng tử” Kbiz vì scandal
Chủ đầu tư giục khách hàng... làm sổ đỏ
...
<H5>
(2)
TIN TỪ CÁC WEBSITE DẦU KHÍ
Liên kết
<B> (15)văn lâm:
Tiến quang:
Tiến quang:
Ngô Thành Liêm:
AnThi:
bên đời:
Thương:
LoanCL:
Đinh Vi Anh:
manh:
hoangvanluyen:
nguyễn ngọc sâm:
camduong:
levan:
Nhu:
<I> (16)văn lâm:
Tiến quang:
Tiến quang:
Ngô Thành Liêm:
AnThi:
bên đời:
Thương:
LoanCL:
Đinh Vi Anh:
manh:
hoangvanluyen:
nguyễn ngọc sâm:
camduong:
levan:
Nhu:
Chỉ phát hành, sao chép thông tin từ Báo điện tử Petrotimes khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban biên tập
<STRONG> (3)Báo Năng lượng Mới số 352 và 353 có những bài nổi bật:
Nguyễn Như Phong
Hoàng Chiến Thắng


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Language

: the website does not declare its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: utf-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Shortcut Icon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: the website does not have a RSS Feed.

Robots.txt

: http://petrotimes.vn/robots.txt

Excellent! the website has a Robots.txt file to regulate search engine crawlers access.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
Sitemap

: http://petrotimes.vn/sitemap.xml

Excellent! the website has a XML Sitemap to guide search engine crawlers for indexing its pages.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 0.82 seconds - 248.29 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

Excellent! the site is pretty fast and it takes less than 1 second to load.

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
29.09 s 0.23 s 0.20 s 0.05 s 16.29 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 204 Kb (203,601 bytes)

The page is a bit too large, it may be slow and take long time to load.

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
204 Kb (203,601 bytes) 20 Kb (19,870 bytes) 184 Kb (183,731 bytes) 10.81 %


The Text/HTML Code Ratio is a bit too low, you may not have enough content to rank well!

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: 6 Flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
WWW Resolve

: the websites http://www.petrotimes.vn and http://petrotimes.vn DOES NOT resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
URL Rewrite

: Excellent! your urls are clean.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

:
URLs with underscore
http://petrotimes.vn/news/...en-mat-nuoc-du-buoc-da-do-be-tong.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...g-phat-cuong-cua-ts-le-tham-duong.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...-ha-anh-he-lo-6-dieu-phu-nu-tuong.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...ng-hieu-my-pham-tot-nhat-the-gioi.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...ang-kinh-nguoc/cai-bang-lieu-mang.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...-tren-may-bay-lai-co-hinh-bau-duc.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...yen-bi-cua-con-so-7-lai-xuat-hien.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...yen-bi-cua-con-so-7-lai-xuat-hien.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...yen-bi-cua-con-so-7-lai-xuat-hien.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...yen-bi-cua-con-so-7-lai-xuat-hien.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...ngo-ong-chu-tich-thanh-pho-ha-noi.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...ngo-ong-chu-tich-thanh-pho-ha-noi.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...ngo-ong-chu-tich-thanh-pho-ha-noi.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...ngo-ong-chu-tich-thanh-pho-ha-noi.html#comment_section
http://petrotimes.vn/news/...ngo-ong-chu-tich-thanh-pho-ha-noi.html#comment_section


You have 15 Urls with underscore.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Broken Links

: Excellent! no broken links were detected in your site.

Broken links give bad impression of your site`s usability, reliability and credibility, search Engines do not like broken links

Tips:
1. check your site regularly to ensure all links are properly set.
2. correct or remove broken links as soon as possible.
3. test all the links whenever there is new update been introduced to your site
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
197 2 199


Too many links (199), it may be considered as spam!

Internal Links (link to pages within this domain) - 197
URL Anchor Text
http://petrotimes.vn/ 
http://petrotimes.vn/news/vn/chinh-triChính trị
http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoiXã hội
http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/song-khoeSống khỏe
http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/giao-ducGiáo dục
http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/du-lichDu lịch
http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-teQuốc tế
http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/the-gioi-phangThế giới phẳng
http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/dau-tien-quyen-lucDầu - Tiền - Quyền lực
http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/ho-so-su-kienHồ sơ - Sự kiện
http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/ky-thuat-quan-suKỹ thuật quân sự
http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-teKinh tế
http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/dien-dan-kinh-teDiễn đàn kinh tế
http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/thuong-truongThương trường
http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dungBảo vệ người tiêu dùn...
...

External Links (link to pages on other websites) - 2
URL Anchor Text
http://www.oil-price.net/dashboard.php?lang=en#COMMODITIESgold, oil and commodity price
http://mastercms.orgBased on MasterCMS 2012 ver 2....

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
98 67 31


31 images do not have Alt values.

Image URL - 98
URL ALT Text
http://petrotimes.vn/modules/frontend/themes/images/vn/petro-logo.jpglogo_home
http://petrotimesgate.petr....vn/stores/ads_data/administrator/092014/02/17/PVN.jpg
http://petrotimes.vn/modules/frontend/themes/images/vn/rss-home.gif
http://petrotimes.vn/modules/frontend/themes/images/vn/mobile_icon.pngMobile Version
http://petrotimes.vn/store...taimages/nguyenlinh/092014/03/11/croped/ht_tai_nan.jpgThủ tướng chia buồn v...
http://petrotimes.vn/store...ataimages/duyhung/092014/02/18/croped/Poseidon_P_8.jpgTrung Quốc sắp cấm bay m...
http://petrotimes.vn/store...s/nguyentiendung/082014/28/09/croped/anh_chu_tich1.jpgThư gửi cán bộ CNV ngư...
http://petrotimes.vn/store...s_dataimages/trinhdohung/092014/03/08/medium/1_pdp.jpgChùm ảnh: Sập trần nhà...
http://petrotimes.vn/modules/frontend/themes/images/vn/ico_post_image.gifTin có ảnh
http://petrotimes.vn/store...r/092014/02/22/medium/Hinh_Quang_Mai_Xing_Guangmei.jpgTại sao Trung Quốc bổ nh...
http://petrotimes.vn/store...mages/phuonganh/092014/03/09/medium/steven_sotloff.jpgIS chặt đầu nhà báo M...
http://petrotimes.vn/store...nguyenvanminh/092014/03/08/medium/trung_tuong_vxui.jpgThông tin chính thức về ...
http://petrotimes.vn/store...s_data/administrator/082014/25/09/OceanMart_25_350.gif
http://petrotimes.vn/modules/frontend/themes/images/vn/icon_new.gif
http://petrotimes.vn/store...ws_dataimages/nguyenlinh/092014/03/10/thumbnail/l1.jpgXe khách lao xuống vực l...
......


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
5 2 7


You have 5 style blocks in the same file, try to put them in a separate file.

Links To External Stylesheet Files - 2
Stylesheet URL rel type
http://petrotimes.vn/modul...mastercms_ultimate_version2012.css?v=2.620140127172458stylesheettext/css
http://petrotimes.vn/modul...ntend/themes/css/vn/flexslider.css?v=2.620140127172458stylesheettext/css

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
32 12 44


Too many (12) external scripts files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Script Files - 12
Script URL Type
http://petrotimes.vn/modul...ltimate_edition_controler_ver23.js?v=2.620140127172458text/javascript
http://petrotimes.vn/modul...hemes/js/mastercms_ads_3rdparty.js?v=2.620140127172458text/javascript
http://petrotimes.vn/modul...s/frontend/themes/js/easyslider.js?v=2.620140127172458text/javascript
http://petrotimes.vn/modul...query.caroufredsel-6.2.1-packed.js?v=2.620140127172458text/javascript
http://petrotimes.vn/modul...end/themes/js/jquery.flexslider.js?v=2.620140127172458text/javascript
http://petrotimes.vn/modul...emes/js/jquery.iframetracker.fr.js?v=2.620140127172458text/javascript
http://media.adnetwork.vn/assets/js/abd.inpage.preroll.v1.jstext/javascript
http://www.oil-price.net/COMMODITIES/gen.php?lang=entext/javascript
http://static.gammaplatform.com/js/ad-exchange.jstext/javascript
http://admicro1.vcmedia.vn/ads_codes/ads_box_10298.adstext/javascript

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
DMOZ Listing

: Yes

Excellent! the website is listed in the DMOZ open directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: UA-22893468-1

Excellent! the website implements Google Analytics.

Google Adsense : ca-pub-4494211796431643 (4 units)
Blog Or News Release

:
Link to Blog / News Release Page
http://petrotimes.vn/news/vn/chinh-triChính trị


Excellent! we have found blog linked to your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
Trustworthiness

: 69

Excellent! the website has a good Trustworthiness Score (69/100).

69

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe : 81
Safe Browsing

: Safe! the site petrotimes.vn is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.


Server Header Analysis

Date : Wed, 03 Sep 2014 05:10:29 GMT
Server : Apache/2.2.15 (CentOS)
X-Powered-By : PHP/5.4.29
Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control
no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
max-age=600, private, must-revalidate
Pragma : no-cache
Set-Cookie : PHPSESSID=u1ra4pbg4obp67pkmi0vo653s6; path=/
Vary : Accept-Encoding
Content-Type : text/html; charset=utf-8


Domain/Whois Analysis

Domain Info

: petrotimes.vn ( 13 characters )Domain Created On Last Modified On Expires On
unknow unknow unknow
44 years, 245 days old 44 years, 245 days ago -45 years, -246 days from today
44 years, 245 days old
Domain is going to expire in less than a year time (-45 years, -246 days from today), try to renew it for more than one year!

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.