test-aankoop.be favicon Test-Aankoop, een halve eeuw consumentenbescherming - Test-Aankoop test-aankoop.be Estimated Worth : 179,650 $

If you happen to be the owner/web master of this site (test-aankoop.be), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (test-aankoop.be) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For test-aankoop.be
Excellent Practice28
Improvement Could be Made10
Critical Issues to Attend10
SEO Score :
68.75


IP address of test-aankoop.be is : 213.246.236.70. The domain test-aankoop.be was created on 1997-11-14 and it is 17 years, 129 days old. It will expire on unknown which is -46 years, -82 days from today. The homepage of website test-aankoop.be has a size of 95266 bytes, and a text size of 7426 bytes, its Text to Code Ratio is 8.45% Homepage of test-aankoop.be has 218 links, 211 link to internal pages, while 7 link to pages on other websites. It takes 0.54 s ( 177.76 Kb/s ) to load the website test-aankoop.be.

test-aankoop.be Rating: 3.5 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2015-03-23     Update Now >>     [ Sign Up a new account if you do not have one yet.]

Recommended Tasks List


 • Set meta keywords.
 • Use more straight forward terms, avoid using too much jargon in the page content.
 • Add in more high quality text content and make the text to code ration to be within 15%-70%.
 • Move the 73 inline css components to an external style sheet file.
 • Configure the server so that your site IP http://213.246.236.70 is redirected to the site domain name test-aankoop.be.
 • Reduce number of links to other pages.
 • Get rid of the 47 errors and 27 warnings from W3C validation.
 • Create more back-links from root domains.
 • Turn off server signature.
 • Extend the registration of your domain for more than 1 years.
 • ...

 • Register To View All >> the 30 recommended tasks to improve your SEO performance.


Content Analysis

Title

: Test-Aankoop, een halve eeuw consumentenbescherming - Test-Aankoop

Words count: 7    Unique Words: 6    Length: 66 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

Repeat Terms in the Title tag
Term Test-Aankoop
Repeat Count 2


Excellent! the title contains 1-12 words, and within 10-70 characters!

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: Bezoek de site en ontdek de vaststellingen en onderzoeken verricht door Test-Aankoop, de vereniging voor de bescherming en verdediging van consumentenbelangen. Populairste thema's in België: milieu, gezondheid, technologie en nog veel meer.

Words count: 32    Length: 242 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


The description is too long! It has more than 160 characters

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SERP Preview

:
Test-Aankoop, een halve eeuw consumentenbescherming - ... www.test-aankoop.be/
Bezoek de site en ontdek de vaststellingen en onderzoeken verricht door Test-Aankoop, de vereniging voor de bescherming en verdediging van ...

[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

This is how your site looks like in Google Search Result Page.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: Words count: 0    Length: 0 characters    keyword phrases count : 0

Meta Keywords is not set.
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

amp  best  boormachin  camcord  een  energi  fototoestellen  gsm  heeft  het  koopwijz  kopen  matrassen  meer  mrt  naar  nieuw  onz  printer  smartphon  staafmix  stofzuig  stoomcentral  tablet  test  test-aankoop  thee  tot  uit  vaatwass  van  ver  voor  vragen  wasmachin  websit  weten  winterbanden  wone  zomerbanden 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 736

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. koopwijz 51 6.93%
#2. een 17 2.31%
#3. van 12 1.63%
#4. het 12 1.63%
#5. voor 11 1.49%
#6. test-aankoop 11 1.49%
#7. onz 8 1.09%
#8. energi 6 0.82%
#9. best 5 0.68%
#10. heeft 5 0.68%
#11. amp 5 0.68%
#12. meer 5 0.68%
#13. winterbanden 5 0.68%
#14. mrt 5 0.68%
#15. boormachin 4 0.54%
#16. tot 4 0.54%
#17. zomerbanden 4 0.54%
#18. websit 4 0.54%
#19. gsm 4 0.54%
#20. vragen 4 0.54%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
1141000010451954

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<H1>

(1)
Welkom op de website van Test-Aankoop!

<H2>

(14)
De nieuwste gsm's getest
Goedkopere energie?
Bespaar tot € 1 650!
Hernieuwbare energie
Nieuws
...

<H3>

(10)
20 mrt NMBS: de reizigers laten zich horen! TreinTramBus, Navetteurs.be, Inter-Environnement Wallonie en Test-Aankoop legden vandaag een uitgebreide evaluatienota voor aan de Kamercommisie Infrastructuur m.b.t. het toekomstplan van het Belgische spoor. Daarin staan zowel klachten als voorstellen.
20 mrt MySaveAccount: een nieuwe vorm van oplichterij Ons Contact Center ontvangt talloze klachten over de firma MySaveAccount. Op slinkse wijze belt die consumenten op in het kader van een soort enquête waarvoor vervolgens een vergoeding wordt geëist, terwijl de consument zich niet heeft geabonneerd. Hoe kunt u zich hiertegen beschermen?
19 mrt Voedingswaren uit de handel genomen Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) publiceert op zijn website een lijst van voedingswaren die worden teruggeroepen van de markt. Deze terugroepingen gebeuren om redenen van voedselveiligheid.
19 mrt Recyclage levert op, u betaalt te veel De bloeiende financiële gezondheid van de drie inzamel- en recyclagebedrijven Recupel (oude toestellen), Bebat (batterijen) en Fost+ (huishoudelijk verpakkingsafval) heeft vragen opgeroepen bij het Rekenhof. Het stelt nu voor om de recyclagebijdragen te verlagen - wat wij ook al deden in 2011...
17 mrt Geen gerechtsdeurwaarders voor een minnelijke invordering Gerechtsdeurwaarders zouden volgens ons niet mogen worden ingezet voor minnelijke invorderingen, wat helaas almaar vaker het geval is.
...
<B> (1)voorwaarden en privacy-bepalingen
<I> (4)
<EM> (5)20 mrt
20 mrt
19 mrt
19 mrt
17 mrt
<STRONG> (19)Vragen ?
Nog geen lid ?
Test-Aankoop
Nieuws
NMBS: de reizigers laten zich horen!
...


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Reading Level

: 13

The page text content is a bit too difficult to be read and understood!

Ensure your page content text can be read and understood by most of your site visitors. not too difficult nor too simple.

Tips:
1. a score below 30, indicates the text content is too difficult to be read and understood.
2. a sore above 80, may suggest that the site is lack of in-depth and expertise of its topics (low quality content).
3. an optimal reading level score shall be 50-70.
Language

: the website does not declare its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: utf-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Favicon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: http://test-aankoop.be/rss

Excellent! the website has a RSS (Really Simple Syndication) Feed for quick publishing.

Robots.txt

: http://test-aankoop.be/robots.txt

Excellent! the website has a Robots.txt file to regulate search engine crawlers access.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
XML Sitemap

: http://test-aankoop.be/sitemap.xml

Excellent! the website has a XML Sitemap to guide search engine crawlers for indexing its pages.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 0.54 seconds - 176.42 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

Excellent! the site is pretty fast and it takes less than 1 second to load.

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
13.61 s 0.11 s 0.10 s 0.03 s 7.62 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 95 Kb (95,266 bytes)

Excellent! the page size is just nice, that is within 30K-150K!

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
95 Kb (95,266 bytes) 7 Kb (7,426 bytes) 88 Kb (87,840 bytes) 8.45 %


The Text/HTML Code Ratio is a bit too low, you may not have enough content to rank well!

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: Excellent! No flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

: 73 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

: Excellent! No nested table is detected on this page (nested table : 0, total table : 0)

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
Plain Text Email

: 1 Email Address are detected on this page.

WWW Resolve

: Excellent! the websites http://www.test-aankoop.be and http://test-aankoop.be are resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
IP Canonicalization

: IP address 213.246.236.70 of the site is NOT forwarded to its domain name test-aankoop.be

URL Rewrite

:
Non SEO Friendly URLs
http://be.sitestat.com/test-....be/invest/?access=webfour&r=TestAankoop&u=anonymous
http://be.sitestat.com/test-...p.be/action?access=webfour&r=TestAankoop&u=anonymous
http://test-aankoop.be/contact?r=%2F
http://test-aankoop.be/outli...26cop_id_c%3DTOPLINK%26par_id_c%3DOrangeLinkHomepage
http://test-aankoop.be/secure/inloggen?returnurl=%2F
...


You may use url rewrite techniques to make these 6 urls to be SEO friendly.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

:
URLs with underscore
http://be.sitestat.com/test-....be/invest/?access=webfour&r=TestAankoop&u=anonymous
http://be.sitestat.com/test-...p.be/action?access=webfour&r=TestAankoop&u=anonymous
http://test-aankoop.be/outli...26cop_id_c%3DTOPLINK%26par_id_c%3DOrangeLinkHomepage
http://test-aankoop.be/outli...357%26cop_id_c%3DBUTTON%26par_id_c%3DSubscribeButton
http://test-aankoop.be/outli...%26cop_id_c%3DBOTTOMSTAMP%26par_id_c%3DStampHomepage


You have 5 Urls with underscore.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
211 7 218


Too many links (218), it may be considered as spam!

Internal Links (link to pages within this domain) - 211
URL Anchor Text
http://test-aankoop.be/#x
http://test-aankoop.be/#x
http://be.sitestat.com/test-...ebfour&r=TestAankoop&u=anonymousTest-Aankoop invest
http://be.sitestat.com/test-...ebfour&r=TestAankoop&u=anonymousPers & institutioneel
http://www.test-aankoop.be/secure/registrerenRegistreren
...

External Links (link to pages on other websites) - 7
URL Anchor Text
http://www.testaankoop.be/combustiblesGoedkopere energie?
http://www.testaankoop.be/combustiblesMeer weten
https://mijnhernieuwbareenergie.be/Hernieuwbare energie
https://mijnhernieuwbareenergie.be/Naar de website
http://be.sitestat.com/test-...ageButton.Books&ns_type=clickoutPraktische gidsen
...

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
11 7 4


4 images do not have Alt values.

Image URL - 11
URL ALT Text
http://media.test-aankoop.be...94A5A6931304825/h51-w112-c4-he/autoverzekeringen.jpg
http://media1.test-aankoop.b...B12619D7BCA/h51-w112-c4-he/spaarrekeningen-tabel.jpg
http://media.test-aankoop.be...C08483C69/h51-w112-c4-he/koopwijzer-winterbanden.jpg
http://media1.test-aankoop.b...D1F/h51-w112-c4-he/hypotheekleningen-beste-kopen.jpg


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
0 7 7


Too many (7) external style sheet files , it will slow down the downloading.

Links To External Stylesheet Files - 7
Stylesheet URL rel type
http://test-aankoop.be/Content/Styles/jquery-ui-1.8.16.cssstylesheettext/css
http://test-aankoop.be/Content/Styles/StylesSheetFinal.css?v=27stylesheettext/css
http://test-aankoop.be/Content/Styles/070_dynamic.less?v=27stylesheettext/css
http://test-aankoop.be/Content/Styles/ServiceSelectorBase.css?v=27stylesheettext/css
http://test-aankoop.be/Content/Styles/ServiceSelectorBase_derived.css?v=27stylesheettext/css
.........

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
32 16 48


Too many (16) external scripts files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Script Files - 16
Script URL Type
http://test-aankoop.be/Scripts/jquery-1.6.4.jstext/javascript
http://test-aankoop.be/Scripts/jquery-ui-1.8.16.jstext/javascript
http://test-aankoop.be/Scripts/json2-min.jstext/javascript
http://test-aankoop.be/Scripts/raphael-min.jstext/javascript
http://test-aankoop.be/Scripts/jquery.validate.jstext/javascript
......

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

:
Link to Blog / News Release Page
http://test-aankoop.be/nt/news/berichtenOverig nieuws


Excellent! we have found blog linked to your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

: Yes

Excellent! the website is listed in the DMOZ open directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: UA-34148530-1

Excellent! the website implements Google Analytics.

W3C Validation

: Invalid : 47 Errors, 27 Warnings

the page does not comply with W3C document standard. W3C Validation
Syntax errors not only make it difficult for search engines to index your page, it also cause problems for browser to rendering your page and likely lead to bad user experience.

Tips:
1. validate your page with W3C markup standard.
2. correct all syntax errors and warnings.
Google Page Rank

: 6

Excellent! the website has a high page rank (6/10).

6

0 - 1 2 - 3 4 - 10
Poor Good Excellent
Links From Root Domains

: 1
Too Bad! too few (1) root domains linked to your site test-aankoop.be.

1
< 20 21 - 50 > 51
Poor Good Excellent


Number of backlinks from some other root domains is an indicator of domain authority, the more backlinks your site has, the higher its domain authority, which leads to a higher chance of better ranking.

Tips:
1. make it easy for others to link to your site, provide the code if possible.
2. links from older domains are more powerful than links from new domains.
3. links from .edu and .gov generally have a higher value.
Social Engagement

: Your site has a fair social media engagement, which can be improved though.

  Facebook Likes 279
  Facebook Shares 122
  Facebook Comments 50
  Tweets 0
  LinkedIn 1

Social Media Integration

: Your site is not integrated with Facebook, Twitter or Google+.

Facebook PageNot Found
Twitter AccountNot Found
Google+ PageNot Found


Trustworthiness

: 87

Excellent! the website has a good Trustworthiness Score (87/100).

87

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe : 90
Safe Browsing

: Safe! the site test-aankoop.be is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.
Traffic Rank

: 141,119th most visited website in the world.
1,187th most visited website in Belgium  

your site has an excellent high traffic rank in the world.
Websites On Same Server

: Excellent! You do have very few domains (1) hosted on the same server as test-aankoop.be (ip : 213.246.236.70).

Too many domains hosted on the same server is an indicator that you are not really serious about your website, and your site will have a higher chance to be surrounded by bad neighbours.

Tips:
1. the fewer domains hosted on the same server/ip the better.
2. avoid shared hosting whenever possible, especially when there are already hundreds or thousands of sites are hosted on the same server.
3. dedicated ip or resources for your site not only do good to your site visitors but also favoured by search engines.
Server Location

: your server (IP : 213.246.236.70) is located at Belgium  
the most site visitors come from Belgium  

Excellent! your server is located close to most of your site visitors.
HTTP Compression

: gzip

Excellent! your website server supports HTTP Compression.

Caching

: Yes

Excellent! your website supports Caching

Server Signature

: Microsoft-IIS/7.0, ASP.NET

the website server signature is ON.

A secure and safe server is not only good for your site visitors but also good for search engines.

Tips:
1. server software version information can be utilized by malicious visitors to attack your server.
2. by turning off the server signature, you actually have made your server a little bit more secure.
3. for Apache server - edit the apache2.conf or the .htaccess file to turn server signature off.
Domain Age

: 17 years, 129 days old ( 1st registered on : 1997-11-14 )

excellent, the domain age is old enough.Domain/Whois Analysis

Domain Info

: test-aankoop.be ( 15 characters )

Domain Registrar : DNS Belgium

Domain Created On Last Modified On Expires On
1997-11-14 1997-11-14 unknown
17 years, 129 days old 17 years, 129 days ago unknown from today
17 years, 129 days old


Domain Name Servers used by test-aankoop.be
DNS Name IP Address
bastion.test-aankoop.be213.246.236.99
dns01.internet.conseur.org188.93.154.142
www.dns.be149.126.56.36


Domain is going to expire in less than a year time (unknown from today), try to renew it for more than one year!

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.
comments powered by Disqus