tvs.pl favicon Telewizja TVS tvs.pl Estimated Worth : 395,338 $

If you happen to be the owner/web master of this site (tvs.pl), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (tvs.pl) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For tvs.pl
Excellent Practice24
Improvement Could be Made12
Critical Issues to Attend11
SEO Score :
63.83


IP address of tvs.pl is : 91.227.200.161. The domain tvs.pl was created on unknown and it is 45 years, 18 days old. It will expire on unknown which is -46 years, -19 days from today. The homepage of website tvs.pl has a size of 465798 bytes, and a text size of 58922 bytes, its Text to Code Ratio is 14.48% Homepage of tvs.pl has 1138 links, 1086 link to internal pages, while 52 link to pages on other websites. It takes 0.72 s ( 644.30 Kb/s ) to load the website tvs.pl.

tvs.pl Rating: 3.0 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2015-01-18     Update Now >>     [ Sign Up a new account if you do not have one yet.]

Recommended Tasks List


 • Create one H1 element for your page, put the most important keywords in.
 • Create and add a robots.txt for your site.
 • Add in more high quality text content and make the text to code ration to be within 15%-70%.
 • Remove flash component from your site.
 • Move the 325 inline css components to an external style sheet file.
 • Remove the 3 plain text email address from your page.
 • Configure the server so that your site IP http://91.227.200.161 is redirected to the site domain name tvs.pl.
 • Reduce number of links to other pages.
 • Get rid of the 14 errors and 4 warnings from W3C validation.
 • Create more back-links from root domains.
 • ...

 • Register To View All >> the 68 recommended tasks to improve your SEO performance.


Content Analysis

Title

: Telewizja TVS

Words count: 2    Unique Words: 2    Length: 13 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

Excellent! the title contains 1-12 words, and within 10-70 characters!

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: Telewizja TVS

Words count: 2    Length: 13 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


The description is too short!

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SERP Preview

:
Telewizja TVS www.tvs.pl/
Telewizja TVS

[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

This is how your site looks like in Google Search Result Page.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: Telewizja TVS

Words count: 2    Length: 13 characters    keyword phrases count : 1

The keywords is too short!
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Keyword Occurrences in Different Sections
keyword domain title descriptionheadingcontent
2 words keyword phrases :100% (1/1)
telewizja tvs 6   (0.09%)


Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

autor  cej  chorz  cia  cie  czy  dakar  dla  glowej  jak  katowic  katowicach  kompanii  koncert  kopacz  krzysztof  lutego  maraton  micha  nie  oacut  policj  porozumieni  praci  queen  rajd  rnici  rnik  sku  sonik  strajk  stycznia  tagi  urz  wideo  wojew  wypadek  ycia  zdj  zwi 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 6,329

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. oacut 230 3.63%
#2. stycznia 147 2.32%
#3. zdj 133 2.10%
#4. autor 90 1.42%
#5. tagi 90 1.42%
#6. strajk 74 1.17%
#7. cie 69 1.09%
#8. dakar 64 1.01%
#9. cia 56 0.88%
#10. nie 52 0.82%
#11. rnik 44 0.70%
#12. katowic 39 0.62%
#13. porozumieni 38 0.60%
#14. sku 37 0.58%
#15. rnici 36 0.57%
#16. queen 32 0.51%
#17. koncert 31 0.49%
#18. zwi 31 0.49%
#19. dla 30 0.47%
#20. glowej 30 0.47%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
071280000153071260

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<H2>

(7)
TVS On-Line
Nasze programy
Wiadomości
Program TV
Polecamy
...

<H3>

(1)
Partnerzy

<H4>

(28)
Newsletter
Strajk górników na Śląsku: kilkudniowe negocjacje związkowców i strony rządowej w Katowicach zakończyły się podpisaniem porozumienia, które zaakceptowała premier Ewa Kopacz. Tutaj znajdziecie jego szczegóły. Górnicy zakończą dziś wieczorem podziemny protest. [MATERIAŁ AKTUALIZOWANY].
Rudołtowice/Pszczyna: Tragiczny wypadek na ul. Zawadzkiego. Trzy osoby nie żyją.
Historyczny sukces Polaka. Rafał Sonik wygrał najtrudniejszy terenowy rajd świata - Rajd Dakar. Był najlepszy w kategorii quadów.
Strajk górników na Śląsku: kilkudniowe negocjacje związkowców i strony rządowej w Katowicach zakończyły się podpisaniem porozumienia, które zaakceptowała premier Ewa Kopacz. Tutaj znajdziecie jego szczegóły. Górnicy zakończą dziś wieczorem podziemny protest. [MATERIAŁ AKTUALIZOWANY].
...
<I> (153)
<STRONG> (71)Mimo, iż w tym samym czasie w Katowicach podpisywano porozumienie rządu i związków zawodowych, dotyczące Kompanii Węglowej, w Zabrzu doszło do starć z policją podczas górniczej manifestacji.Rannych zostało 5 policjantów. Jak mówią policjanci - to jednak nie górnicy byli prowodyrami bijatyki z policją pod Domem Muzyki i Tańca.
To będzie jedyny w Polsce koncert legendarnego zespołu Queen. Za miesiąc, 21 lutego, brytyjska formacja wraz z Adamem Lambertem wystąpi w krakowskiej Arenie. Ta pomieści 13 tysięcy miłośników rocka. I chociaż Queen w Polsce zagra bez legendarnego frontmana Freddiego Mercurego, to i tak lutowy koncert cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów
W imię pamięci i pojednania. Przeciwko milczeniu, zapomnieniu i antysemityzmowi. Z Gliwic do Oświęcimia wyruszył 18 stycznia wyjątkowy Marsz Życia.
To będzie jedyny w Polsce koncert legendarnego zespołu Queen. Za miesiąc, 21 lutego, brytyjska formacja wraz z Adamem Lambertem wystąpi w krakowskiej Arenie. Ta pomieści 13 tysięcy miłośników rocka. I chociaż Queen w Polsce zagra bez legendarnego frontmana Freddiego Mercurego, to i tak lutowy koncert cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów
Porozumienie podpisane, teraz czas na konkrety. Protestujący w obronie przeznaczonych do likwidacji kopalni górnicy wczoraj wyjechali na powierzchnię. Pod ziemią strajkowali przez ostatnich 10 dni. Rządowo-związkowe porozumienie gwarantuje im między innymi dalsze wydobycie w 4 kopalniach Kompanii Węglowej i zachowanie w tych zakładach miejsc pracy. Szczegóły umowy od A do Z prześledził Krzysztof Trzosek
...


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Reading Level

: 54.8

Excellent! the reading level score is just nice, that is within 50 - 70 !

Ensure your page content text can be read and understood by most of your site visitors. not too difficult nor too simple.

Tips:
1. a score below 30, indicates the text content is too difficult to be read and understood.
2. a sore above 80, may suggest that the site is lack of in-depth and expertise of its topics (low quality content).
3. an optimal reading level score shall be 50-70.
Language

: pl

Excellent! the website declared its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: utf-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Favicon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: the website does not have a RSS Feed.

Robots.txt

: Robots.txt is not presented for the site.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
XML Sitemap

: http://tvs.pl/sitemap.xml

Excellent! the website has a XML Sitemap to guide search engine crawlers for indexing its pages.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 0.72 seconds - 646.94 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

Excellent! the site is pretty fast and it takes less than 1 second to load.

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
66.54 s 0.52 s 0.47 s 0.12 s 37.26 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 466 Kb (465,798 bytes)

The page is a bit too large, it may be slow and take long time to load.

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
466 Kb (465,798 bytes) 59 Kb (58,922 bytes) 407 Kb (406,876 bytes) 14.48 %


The Text/HTML Code Ratio is a bit too low, you may not have enough content to rank well!

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: 10 Flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

: 325 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

: Excellent! No nested table is detected on this page (nested table : 0, total table : 0)

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
Plain Text Email

: 3 Email Address are detected on this page.

WWW Resolve

: Excellent! the websites http://www.tvs.pl and http://tvs.pl are resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
IP Canonicalization

: IP address 91.227.200.161 of the site is NOT forwarded to its domain name tvs.pl

URL Rewrite

:
Non SEO Friendly URLs
http://tvs.pl/search?q=Gliwice
http://tvs.pl/search?q=o%C5%9Bwi%C4%99cim
http://tvs.pl/search?q=marsz%20%C5%BCycia
http://tvs.pl/search?q=marsz%20%C5%BCycia%20o%C5%9Bwi%C4%99cim
http://tvs.pl/search?q=marsz%20%C5%BCycia%202015
...


You may use url rewrite techniques to make these 6 urls to be SEO friendly.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

: Excellent! your do not use underscore in your URLs.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
1086 52 1138


Too many links (1138), it may be considered as spam!

Internal Links (link to pages within this domain) - 1086
URL Anchor Text
http://tvs.pl/
http://tvs.pl/Strona główna
http://www.tvs.pl/odbior-tvs-1Odbiór TVS
http://www.tvs.pl/sklep/Sklep internetowy TVS
http://tvs.pl/tvProgramy TVS
...

External Links (link to pages on other websites) - 52
URL Anchor Text
https://www.facebook.com/tvspl
https://twitter.com/TelewizjaTVSTweety na temat @TelewizjaTVS
http://wnp.pl/Content on this page requires ...
http://www.adobe.com/go/getflashplayer
http://kostbet.pl/
...

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
269 226 43


43 images do not have Alt values.

Image URL - 269
URL ALT Text
http://tvs.pl/images/logo.png
http://tvs.pl/media...5c456e746974795c496e666f726d6174696f6e_image_52353_133988.jpg
http://tvs.pl/media...5c456e746974795c496e666f726d6174696f6e_image_52359_133992.jpg
http://tvs.pl/media...5c456e746974795c496e666f726d6174696f6e_image_52352_133980.jpg
http://tvs.pl/media...5c456e746974795c496e666f726d6174696f6e_image_52356_133986.jpg
......


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
1 2 3


You have 1 style blocks in the same file, try to put them in a separate file.

Links To External Stylesheet Files - 2
Stylesheet URL rel type
http://tvs.pl/css/portal.cssstylesheettext/css
http://tvs.pl/css/popup.cssstylesheettext/css

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
25 4 29


Too many (4) external scripts files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Script Files - 4
Script URL Type
http://tvs.pl/js/script.jstext/javascript
http://tvs.pl/js/portal.jstext/javascript
text/javascript

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

:
Link to Blog / News Release Page
http://tvs.pl/search?q=blog%20podr%C3%B3%C5%BCniczyblog podróżniczy


Excellent! we have found blog linked to your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

: Yes

Excellent! the website is listed in the DMOZ open directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: Analytics Service is not implemented for the site.

Google Adsense : ca-pub-2781002451260383 (1 units)
W3C Validation

: Invalid : 14 Errors, 4 Warnings

the page does not comply with W3C document standard. W3C Validation
Syntax errors not only make it difficult for search engines to index your page, it also cause problems for browser to rendering your page and likely lead to bad user experience.

Tips:
1. validate your page with W3C markup standard.
2. correct all syntax errors and warnings.
Google Page Rank

: 5

Excellent! the website has a high page rank (5/10).

5

0 - 1 2 - 3 4 - 10
Poor Good Excellent
Links From Root Domains

: 2
Too Bad! too few (2) root domains linked to your site tvs.pl.

2
< 20 21 - 50 > 51
Poor Good Excellent


Number of backlinks from some other root domains is an indicator of domain authority, the more backlinks your site has, the higher its domain authority, which leads to a higher chance of better ranking.

Tips:
1. make it easy for others to link to your site, provide the code if possible.
2. links from older domains are more powerful than links from new domains.
3. links from .edu and .gov generally have a higher value.
Social Engagement

: Your site has a fair social media engagement, which can be improved though.

  Facebook Likes 159
  Facebook Shares 199
  Facebook Comments 90
  Tweets 0
  LinkedIn 0

Social Media Integration

: Excellent! your site is well integrated with social media networks.

Facebook Pagehttps://www.facebook.com/tvspl
Twitter Accounthttps://twitter.com/TelewizjaTVS
Google+ PageNot Found


Trustworthiness

: 89

Excellent! the website has a good Trustworthiness Score (89/100).

89

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe : 90
Safe Browsing

: Safe! the site tvs.pl is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.
Traffic Rank

: 166,470th most visited website in the world.
your site has an excellent high traffic rank in the world.
Websites On Same Server

: Excellent! You do have very few domains (1) hosted on the same server as tvs.pl (ip : 91.227.200.161).

Too many domains hosted on the same server is an indicator that you are not really serious about your website, and your site will have a higher chance to be surrounded by bad neighbours.

Tips:
1. the fewer domains hosted on the same server/ip the better.
2. avoid shared hosting whenever possible, especially when there are already hundreds or thousands of sites are hosted on the same server.
3. dedicated ip or resources for your site not only do good to your site visitors but also favoured by search engines.
Server Location

: your server (IP : 91.227.200.161) is located at Poland  
ensure your server is not located far away from most of your site visitors.
HTTP Compression

: gzip

Excellent! your website server supports HTTP Compression.

Caching

: Yes

Excellent! your website supports Caching

Server Signature

: Apache/2.2.22 (Ubuntu)

the website server signature is ON.

A secure and safe server is not only good for your site visitors but also good for search engines.

Tips:
1. server software version information can be utilized by malicious visitors to attack your server.
2. by turning off the server signature, you actually have made your server a little bit more secure.
3. for Apache server - edit the apache2.conf or the .htaccess file to turn server signature off.


Domain/Whois Analysis

Domain Info

: tvs.pl ( 6 characters )

Domain Registrar : NASK

Domain Created On Last Modified On Expires On
unknown unknown unknown
unknown old unknown ago unknown from today
unknown old


Domain Name Servers used by tvs.pl
DNS Name IP Address
fns2.42.pl195.80.237.194
fns1.42.pl79.98.145.34


Domain is going to expire in less than a year time (unknown from today), try to renew it for more than one year!

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.
comments powered by Disqus